Kandidatinnen und Kandidaten der Tierschutzpartei

Partei Mensch Umwelt Tierschutz: Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016

 

1. Stimme - Direktkandidatinnen und Kandidaten der Tierschutzpartei in Friedrichshain-Kreuzberg

Wahlkreis 1: -

Wahlkreis 2: -

Wahlkreis 3: -

Wahlkreis 4: -

Wahlkreis 5: -

 

2. Stimme - Landesliste der Tierschutzpartei

  1. Artur Kalka
  2. Silvia Stoffels
  3. Bert Rutkowsky
  4. Herbert Becker
  5. Maximilian Mogk
  6. Andreas Ptschyody